Bilde av Vibecke Alvestad
HMS, Total Safety Vibecke Alvestad Foto: enerWE

Hjertestart

Sammen redder vi liv.

Stavanger Sentrum AS er initiativtaker til et ambisiøst prosjekt som skal bidra til å redde liv i Stavanger sentrum. Et prosjekt som skal bidra til å sette fokus på tryggheten til de som jobber i sentrum og til de som besøker oss. Vi vil vise at vi bryr oss om hverandre og at vi bryr oss om våre gjester.

Vi skal plassere så mange som mulig hjertestartere i så mange som mulig sentrumsbedrifter, forteller Vibecke Alvestad i Total Safety.

Målet er kort vei til nærmeste hjertestarter uansett hvor i sentrum du befinner deg. Prosjektet skal, ved hjelp av kursing, bidra til å heve kunnskapen om hjerte-lunge-redning (HLR) blant ansatte i Stavanger sentrum. Med hjertestarter, kunnskap og ikke minst trygghet om livreddende førstehjelp, er man bedre rustet dersom det skulle oppstå en hjertestopp blant kolleger, handlende eller en tilfeldig forbipasser- ende. Korrekt bruk av hjertestarter ved plutselig hjertestans, innen 2-3 minutt, gjør at over- levelsesraten øker med 75%. Vi vil at flest mulig skal være forberedt dersom situasjonen skulle inntreffe.

Torsdag den 16. oktober står vi på stand fra kl 10-19, og vi ønsker alle hjertelig velkomne.

Hvert år får mellom 400 000-500 000 mennesker i Europa plutselig hjertestans. Kun 5-10 % overlever. Rask og riktig hjerte- og lungeredning, med bruk av hjertestarter, øker sjansene for å overleve betraktelig. Det er derfor satt av en dag i året, 16. oktober, hvor kursinstruktører tilbyr sin kompetanse gratis. På denne måten kan flest mulig mennesker lære seg hvordan man redder liv.

Formålet med hjertestarterdagen er å øke kunnskap og ferdigheter rundt hjertestans, slik at flere liv reddes. Målsettingen er å bidra til å redde liv ved å øke HLR-ferdighetene blant dem som oppholder seg i Stavanger sentrum – enten det er på jobb, skole eller fritid.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner