Bilde av dykker

Hjerneskade hos yrkesdykkere

30-åringer presterte som 50-åringer. Yrkesdykkere som er utsatt for trykkfallssyke, har fått hjerneskader selv ved dykking kun ned til 10-20 meter, ifølge en ny studie. Studien er den mest langsiktige undersøkelsen av yrkesdykkere som er gjennomført, skriver Stavanger Aftenblad. Den er utført av Rita Bast-Pettersen, spesialist i klinisk nevropsykologi og forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Hun … Continued

30-åringer presterte som 50-åringer.

Yrkesdykkere som er utsatt for trykkfallssyke, har fått hjerneskader selv ved dykking kun ned til 10-20 meter, ifølge en ny studie.

Studien er den mest langsiktige undersøkelsen av yrkesdykkere som er gjennomført, skriver Stavanger Aftenblad.

Den er utført av Rita Bast-Pettersen, spesialist i klinisk nevropsykologi og forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Hun mener resultatene er nokså forenlige med det Lossius-kommisjonen kom fram til om dykking og skader da nordsjødykkernes arbeidsforhold ble gransket.

Undersøkelsen bekrefter hypotesen vi har hatt om at trykkfallssyke gir effekter på nervesystemet, sier Bast-Pettersen.
50 dykkere var med da studien startet i 1993/94, mens 37 fortsatt var med da dykkerne ble testet siste gang i 2006.

Dykkerne som hadde hatt trykkfallssyke, presterte dårligere på en hukommelsestest enn de andre, ifølge studien. I en forenklet framstilling presterte 30-åringer som 50-åringer.

Selv om det var sammenheng mellom dem som hadde hatt trykkfallssyke og påvirkning på nervesystemet, fant vi ingen påvirkning på nervesystemet på de dykkerne som ikke hadde hatt alvorlig trykkfallssyke, sier forskeren.