Håpløst forelsket

…i alle former for klatring på fjell og is. Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april. Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne. … Continued

…i alle former for klatring på fjell og is.

Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april.

Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne.

Vi har intervjuet Tore Rønstad (bildet) i SOFT. Han deltar i programkomitéen for Høydekonferansen.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Jeg har en todelt jobb:

Rønstad forklarer først hva han gjør i SOFT Sertifisering.

I SOFT Sertifisering er jeg leder for personellsertifisering etter NS 9600. Jeg har dermed også ansvaret for eksaminatorer som reiser rundt og gjør eksamineringer av kandidater som har gjennomgått kurs.

Deretter forklarer han hva han gjør i SOFT.

I SOFT har jeg flere oppgaver:

  • Jeg er fagleder i SOFT Bransjeorgan for tilkomstteknikk og arbeid i høyden. Arbeidet innebærer blant annet sikkerhetsrapporter knyttet opp mot arbeid i tau. I tillegg arrangerer jeg samlinger for Fagansvarlige for å utveksle erfaringer og sette høyt fokus på sikkerhet.
  • Jeg er komitemedlem i CEN TC 160 «Protection against falls from height including working belts”. Denne komiteen utarbeider og reviderer standarder som omhandler utstyr brukt under arbeid i høyden. Jeg representerer Standard Norge i denne sammenhengen.
  • Jeg representerer SOFT i et europeisk samarbeid (ECRA). Samarbeider med Frankrike, Tyskland og Spania. Her kan det også bli flere!

Hva gjør du på fritiden?

Jeg begynte å klatre i 1986 og er fremdeles håpløst forelsket i alle former for klatring på fjell og is. Jeg bare venter på at det skal gå over, men det skjer visst ikke. Allikevel regulerer familielivet denne formen for aktivitet kraftig. Man må bli voksen en gang!

Hva er din forventning til Høydekonferansen?

Min forventning til Høydekonferansen er at alle som har en interesse rundt arbeid i høyden kan bruke dette forumet til å orientere seg i villnisset Arbeid i Høyden. Klarer vi å øke kompetansen der ute, samt ha gode diskusjoner, tror jeg at jeg kan si at mine forventninger er tilfredsstilt. Jeg forventer rett og slett faglig påfyll!

Jeg ønsker også at Høydekonferansen skal være et fast innslag som både myndigheter, utøvere og kunder deltar på. Høydekonferansen kan være en nyttig link mellom de ulike interessene. Gitt at vi klarer å lage gode programmer med gode foredragsholdere.

Du treffer Tore og mange andre på Høydekonferansen i starten av april.