Ambisiøst klimaprosjekt

Sterk reduksjon i energiforbruket. Elkem blir tildelt om lag 7 mill kroner for å utvikle en helt ny produksjonsprosess for silisiumlegeringer, skriver selskapet i en pressemelding. Dette vil reduserer energiforbruket med 35%, og CO2 utslippene med 95% sammenlignet med dagens produksjonsprosesser. Konseptet kalles karbonnøytral metallproduksjon. -Dette er et langsiktig prosjekt som vi vil gjennomføre i … Continued

Sterk reduksjon i energiforbruket.

Elkem blir tildelt om lag 7 mill kroner for å utvikle en helt ny produksjonsprosess for silisiumlegeringer, skriver selskapet i en pressemelding. Dette vil reduserer energiforbruket med 35%, og CO2 utslippene med 95% sammenlignet med dagens produksjonsprosesser.

Konseptet kalles karbonnøytral metallproduksjon. -Dette er et langsiktig prosjekt som vi vil gjennomføre i tett samarbeid med SINTEF. Planen er at vi om fem år er i gang med en industripilot, hvor vi i stedet for fossilt kull skal bruke tremasse til å fjerne oksygenet i prosessen. Det vil kunne gi karbonnøytralt silisium, sier Elkems teknologidirektør Håvard Moe.

Deler av prosjektet innebærer at dagens ovnsmodeller vil bli videreutviklet og verifisert for høy trekullandel og økt energigjenvinning.

Hvis vi får dette til vil vi kunne redusere energiforbruket med 35% og CO2-utslippene med 95% sammenlignet med i dag, sier Moe.

Elkem skal være teknologiledende. Da må vi være best på det som handler om effektiv bruk av energi, og best på klimavennlige løsninger. Gjennomslaget i Forskningsrådet viser også at vi har svært høy kompetanse i vårt forskningsmiljø her i Norge, og kan få frem løsninger som ikke bare Elkem trenger, men som vil være viktig for å realisere globale klimamål, sier Administrerende Direktør Helge Aasen.