Bilde av gassmåler
HMS Trude Bergum Stanger Foto: Mintra Trainingportal

Gassdeteksjon og verneutstyr

Praktisk opplæring i gassmåling.

Nå kan du booke kurs innen gassmåling på Trainingportal.no.

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Kursinnhold

 • Målebegreper for gassmåling
 • Målemetoder
 • Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
 • Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
 • Instrumentets begrensninger
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom
 • Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
 • Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
 • Kjennskap til gjeldende regelverk
 • Oppgaver og praktiske øvelser
 • Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
 • Forskrift 703 Utførelse av arbeid
 • Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

Mer informasjon

Klikk her for å lese mer om kurset.

Denne artikkelen er skrevet av Mintra Group som er kunde av enerWE AS

Mintra Group

Mintra Group jobber for å gjøre mennesker rikere på kunnskap. Siden 1997 har vi utviklet e-læringskurs og kompetansetjenester med høy kvalitet. Mintra Group er sammen med Trainingportal.no et ledende kompetansehus som bistår organisasjoner og selskap med å oppnå organisatoriske og forretningsmessige mål.
Annonse
Ads banner