Bilde fra oljevernøvelse

Fremtidens oljevernteknologi

Invitasjon til oljevern 2015. Olje- og gassindustrien, sammen med Kystverket, inviterer norske og internasjonale utviklingsmiljøer til å delta i teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015» . Norsk olje- og gassindustri har en godt fungerende oljevernberedskap, men vår ambisjon er å bli enda bedre, og til enhver tid tilpasse aktiviteten til industriens behov, sier administrerende direktør i Norsk Oljevernforening … Continued

Invitasjon til oljevern 2015.

Olje- og gassindustrien, sammen med Kystverket, inviterer norske og internasjonale utviklingsmiljøer til å delta i teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015» .

Norsk olje- og gassindustri har en godt fungerende oljevernberedskap, men vår ambisjon er å bli enda bedre, og til enhver tid tilpasse aktiviteten til industriens behov, sier administrerende direktør i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap, NOFO, Leif J. Kvamme.

På vegne av operatørselskapene på norsk sokkel inviterer NOFO, sammen med Kystverket som representerer statens oljevernberedskap, til teknologutviklingsprogrammet Oljevern 2015. Det nye programmet er planlagt gjennomført etter samme opplegg som teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2010, som har pågått i perioden 2009-2013.

Ser også mot nord

Utstyr og systemer som kan brukes i de nordligste havområdene våre, for eksempel utstyr for bekjempelse av oljesøl i isfylte farvann, vil denne gangen være et nytt fokusområde, sier Kvamme.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte der utviklingsprogrammet Oljevern 2015 vil bli presentert både på norsk og engelsk. Her vil utlysningsteksten bli gjort tilgjengelig og gjennomgått, og det vil bli gitt utfyllende informasjon om opplegget. Samtidig vil dokumentasjonen bli lagt ut på NOFOs hjemmeside.

Betydelige ressurser

Vi ønsker at norsk og internasjonal industri og utviklingsmiljøer skal bidra til å løse spennende, teknologiske utfordringer innen oljevern. I tillegg til muligheten for betydelig finansiell støtte vil leverandørene beholde patenter og alle kommersielle rettigheter til teknologi som utvikles gjennom programmet, sier administrerende direktør i NOFO, Leif Kvamme.

NOFO og Kystverket har betydelige ressurser som gir anledning til å teste ny teknologi og nytt utstyr, blant annet gjennom Olje på vann-verifikasjon.

Samtidig ser vi at det utstyret som tas i bruk i norsk oljevernberedskap, er en viktig referanse for leverandørene også internasjonalt.

Påmelding til informasjonsmøtet innen 31. August.

Kilde: norog.no