Fraråder boring i nord

Direktoratet vil stoppe nye blokker i nord. Miljødirektoratet fraråder boring i 28 av de 54 blokkene som Olje- og energidepartementet har foreslått i Barentshavet. Flere av de foreslåtte blokkene ligger i områder hvor det har vært is de siste 15 årene, skriver Dagens Næringsliv. Det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere … Continued

Direktoratet vil stoppe nye blokker i nord.

Miljødirektoratet fraråder boring i 28 av de 54 blokkene som Olje- og energidepartementet har foreslått i Barentshavet.

Flere av de foreslåtte blokkene ligger i områder hvor det har vært is de siste 15 årene, skriver Dagens Næringsliv.

Det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere en grense for iskanten som også dekker mer ekstreme år. Før en slik grense er definert, bør ikke blokkene lengst nordøst i Barentshavet sørøst lyses ut, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Direktoratet peker på at området rundt iskanten er et spesielt produktivt økosystem i Barentshavet med mange fiskearter, store mengder sjøfugl og sjøpattedyr, og høy planktonproduksjon.

Et oljeutslipp som treffer iskanten eller går under iskanten, kan gjøre stor skade både på kort og lang sikt, sier Hambro.

Administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass mener direktoratets utspill er et forsøk på omkamp om boring i nord. Brækken viser til at Stortinget har besluttet at områdene skal åpnes opp for leting, og at direktoratet tidligere har hatt mulighet til å ytre seg. Direktoratet får neppe gehør i departementet, mener Brækken.

(©NTB)