Fra tobakk til etikk

Andresen skal lede nytt Etikkråd Den tidligere tobakksprinsen Johan H. Andresen skal lede oljefondets nye Etikkråd. Fredag ble både det nye Etikkrådet og nye retningslinjer for Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, presentert. En viktig endring er at det fra 1. januar neste år ikke lenger vil være Finansdepartementet, men Norges Bank som tar … Continued

Andresen skal lede nytt Etikkråd

Den tidligere tobakksprinsen Johan H. Andresen skal lede oljefondets nye Etikkråd.

Fredag ble både det nye Etikkrådet og nye retningslinjer for Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, presentert.

En viktig endring er at det fra 1. januar neste år ikke lenger vil være Finansdepartementet, men Norges Bank som tar den endelige beslutningen om et selskap skal sparkes ut av fondet.

Endringene i retningslinjene er et resultat av et langsiktig arbeid med ytterligere å styrke den ansvarlige forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fra Finansdepartementet fredag.

Regjeringen foreslo tidligere i år å legge ned hele Etikkrådet, men ble nedstemt i Stortinget. Arbeiderpartiet og regjeringspartiene gikk sammen om en løsning om å flytte beslutningsmyndigheten over hvilke selskaper som skal utelukkes fra fondet, fra Finansdepartementet til Norges Bank.

Det nye Etikkrådet består foruten Andresen av Hans Christian Bugge, Cecilie Hellestveit, Arthur Sletteberg og Guro Slettemark.

Sammensetningen av Etikkrådet sikrer at det fortsatt vil ha riktig og bred kompetanse for å kunne utføre oppdraget på en god måte, sier Siv Jensen.