Ekofisk luftfoto oktober 2013 hovedbilde
Arrangement, HMS, LR Consulting Inge Alme Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Fokus på storulykker

Inviterer til seminar.

Kan en storulykke skje i vår region? Hva forårsaker en større ulykkeshendelse, og hvilke konsekvenser kan slike hendelser få? Hvordan eksponeres tredjepart?

Lloyd’s Register Consulting inviterer til en åpen faglig dag innen dette temaet som opptar og berører mange. Det blir interessante foredrag fra forskere, virksomheter og tilsynsmyndighet med påfølgende spørrerunder og diskusjoner. Dette vil være en møteplass for virksomheter som håndterer farlige stoffer eller har større industrivirksomheter som naboer.

  • Professor Dag Bjerketvedt presenterer interessante funn fra forskning på eksplosjoner og trekker opp linjer mot eksempler fra erfarte eksplosjonshendelser.
  • Jan G Røed i DSB forteller om myndighetenes krav til hensynssoner rundt anlegg som håndterer farlig stoff og kriterier for akseptabel risiko for tredjepart.
  • Jan Pappas vil i sitt innlegg diskutere hvorfor tilsynelatende uventede hendelser faktisk oppstår og hvilke reelle konsekvenser de kan ha. Er de ikke så sjeldne som man tror? Og hva kjennetegner tidligere storulykker ved landbasert industri?
    Professor Jørn Vatn holder et foredrag om risikokommunikasjon basert på erfaringer fra utbyggingsprosjekter innen prosessindustrien. Hvordan kan risikoanalyser brukes til å kommunisere risiko til ulike aktører i en beslutningsprosess?
  • Ola Brevig, HMS sjef ved Ineos, forteller om hvordan en stor industrivirksomhet identifisere og håndtere risiko. Hvilke analyser ligger til grunn for en risikovurdering? Hvilke risikoreduserende tiltak er et direkte resultat av risikoanalysen og hvilke tiltak fanges ikke opp av en risikoanalyse?

Klikk her til påmelding og for program og beskrivelse av foreleserne.

Seminaret er gratis og åpent for alle

Denne artikkelen er skrevet av Lloyd’s Register Consulting som er kunde av enerWE AS

Lloyd’s Register Consulting

Lloyd’s Register Consulting (LR Consulting) er konsulentenheten i Lloyd’s Register Group, som i mer enn 250 år har bidratt til å skape en sikrere verden. Gruppen har ca 9000 ansatte fordelt på 227 kontor i 80 land. I Norge har selskapet kontorer følgende steder: Kjeller, Sandvika, Stavanger, Bergen, Trondheim og Sunndalsøra. LR Consulting bistår kunder med risikostyring samt gjennomfører tekniske og organisatoriske analyser for å forbedre sikkerhet og pålitelighet. Selskapene som tidligere het Scandpower og ODS er nå del av LR Consulting.
Annonse
Ads banner