totalsafety
HMS, Leverandør, Total Safety Rune Aadnøy Foto: Total Safety

Fokus på spesialkurs

Mer enn 100 deltakere på 2 år.

Det har de siste 2 årene vært stor interesse for Total Safety AS sine spesialkurs for leger og sykepleiere. Kursene, som har fokus på å sette deltakeren i bedre stand til å vurdere omfanget av en skade, har til nå hatt over 100 deltakere, blant annet fra Songa Offshore, Exxon Mobil, Statoil, Teekay og Adecco Helse. Kurset er et av flere som Total Safety tilbyr av spesialkurs for sykepleiere og leger offshore.

Vi er veldig fornøyd med responsen disse kursene har fått i markedet og det er tydelig å se at det har vært et behov for dette, sier Vibecke Alvestad i Total Safety.

Kursene er spesialdesignet for sykepleiere for å styrke deres kompetanse innen fagfeltene øyeskade, akutt mageproblematikk, suturbehandling og AHLR. Instruktørene er høyt kvalifiserte leger med spesialkompetanse innenfor kursets fagfelt.

Ved å bedre kunne vurdere omfanget av en skade vil man også bedre evnen til å formidle dette til vakthavende lege. Man kan også redusere antall innsendelser til land, da kursene gjør deltaker i stand til å behandle småskader på stedet, avslutter Alvestad.

Du kan lese mer om kurset på www.totalsafety.no.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner