Høydekonferansen 2014
Arrangement, Essenticon, HMS Thomas Meinich Andreassen Foto: enerWE

Fokus på kjemikalier

Ny konferanse samler bransjen.

Den 21. og 22. april arrangerer Essenticon en konferanse om kjemikalier i Sandefjord.

Programmet er i ferd med å ta form, og vi ser frem til å presentere det. 1. juni 2015 er en viktig milepæl med endringer knyttet til klassifisering, merking og emballering av stoffblandinger. På konferansen vil en kunne få mer informasjon om regelverksendringene samt innblikk I hvordan noen selskaper forbreder seg. forteller Thomas Meinich Andreassen, Daglig leder i Essenticon.

Konferansen blir en møteplass hvor en kan disktuere regelverk og dele erfaringer. Blant bekreftede foredragsholdere er Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet vil blant annet holde foredrag om CLP/REACH kjemikalieregelverket og regelverksedringer fra 1. juni 2015.

Andreassen forteller at det frem til 1. februar er rabatt ved påmelding.

Er du raskt ute, får du deltakeravgiften for 6.800,- ekskl. Mva. forteller han. Etter den 1 februar øker vi prisen til standard pris på 7.500,- ekskl. Mva.

Klikk her for å melde deg på.

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Annonse
Ads banner