HMS, ONS Redaksjonen Foto: enerWE på Instagram

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Finnes ikke gratis lunsj

…også kostnadskutt har en pris.

Anne Myhrvold, Direktør i Petroleumstilsynet deltok som taler på Sikkerhetslunsjen på ONS 2014. Her stilte hun spørsmål om hvordan kostnadskuttene i industrien påvirker sikkerhetsnivået.

Den viktigste oppgaven vår er å videreføre et høyt sikkerhetsnivå, forteller Myhrvold. Vi må forstå både kortsiktige og langsiktige effekter av de tiltakene industrien nå igangsetter.

Videoen øverst i artikkelen viser hele talen.

Videoen under viser talen til Geir Sverre Braut, Key Note Speaker.

Klikk her for å se flere intervjuer fra ONS 2014.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920