Felles opplæring i sikkerhet

Sikkerhetsopplæring godkjent på tvers av nordsjølandene. Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert en avtale om spesialisert sikkerhetsopplæring som er gyldig på tvers av landegrensene. En intensjonsavtale er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), Oil and Gas UK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark (Danmark). Krav ivaretatt Avtalen baseres på at spesialisert … Continued

Sikkerhetsopplæring godkjent på tvers av nordsjølandene.

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert en avtale om spesialisert sikkerhetsopplæring som er gyldig på tvers av landegrensene.

En intensjonsavtale er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), Oil and Gas UK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark (Danmark).

Krav ivaretatt
Avtalen baseres på at spesialisert sikkerhets- og beredskapsopplæring i ett land (f.eks. type kompetanse som søk- og redning) anerkjennes i de øvrige nordsjølandene. Samtidig blir de strenge sikkerhetskravene ivaretatt og opprettholdt.

Det foreligger et dokument som viser en oversikt over godkjente spesialiserte sikkerhets- og beredskapsopplæringer.

Kilde: norog.no