Hans Jacob Jæger Statoil
Arrangement, HMS TEAM Nordmarka AS

Fallende gjenstander

Forventer erfaringsdeling.

Høydekonferansen arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april. Konferansearrangøren legger opp til nettverksbygging før, under og etter konferansen, og i den forbindelse har vi intervjuet flere av konferansedeltakerne.

Svein Jacob Jæger (bildet) fra Statoil er blant de påmeldte deltakerne.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Jeg har stilling som prosjektleder med hovedfokus på forebygging av fallende gjenstander, forteller Jæger.

Hva gjør du på fritiden?

På fritiden liker jeg å gå på jakt, og da primært storviltjakt. Jeg er glad i friluftsliv, samt å dyrke gode opplevelser med familie og kollegaer.

Hva er dine forventninger til Høydekonferansen?

Jeg ser frem til nettverksbygging og erfaringsdeling mellom ulike aktører.

Du treffer Jæger og mange andre på Høydekonferansen i Stavanger den 1. og 2. april.

Høydekonferansen er et initaitiv fra AAK. Konferansen arrageres i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner