Erfaringer fra «den andre siden»

Da terroren rammet.

Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv.

Foredraget med tittel Utøya – Erfaringer fra det å være på «den andre siden» når katastrofen rammer – Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv ble holdt på enerWE Communication Conference 2014.

Da terroren rammet

Kitty Eide er utdannet journalist og har arbeidet i Shell siden 2002. Erfaring fra kommunikasjon i beredskap og kriser kom godt med 22.juli 2011, men med totalt motsatt perspektiv. Datteren var på Utøya da terroren rammet.

Video i toppen av artikkelen viser hele foredraget til Kitty Eide.