Det «ekstreme» Arktis

Statoil legger planer. Statoil planlegger for aktiviteter også i de mest værharde delene av Arktis. Men ikke før et stykke inn i framtida, understrekes det. I sin såkalte bærekraftsrapport, som ble lagt fram torsdag, skriver Statoil at selskapets planer for Arktis er inndelt i tre kategorier, med «det ekstreme» som den fjerneste. Fjern framtid Det … Continued

Statoil legger planer.

Statoil planlegger for aktiviteter også i de mest værharde delene av Arktis. Men ikke før et stykke inn i framtida, understrekes det.

I sin såkalte bærekraftsrapport, som ble lagt fram torsdag, skriver Statoil at selskapets planer for Arktis er inndelt i tre kategorier, med «det ekstreme» som den fjerneste.

Fjern framtid

Det ekstreme er «en fjern framtidig mulighet», påpekes det. Kategorien omfatter de delene av Arktis som er dekket av is mesteparten av året.

Den delen av Arktis som for det meste er isfri, omtaler Statoil som «the workable» – noe som det kan arbeides med. Den mellomste delen, områdene som er isfrie deler av året, omtales som «the stretch» – noe man må strekke seg etter. Ifølge Statoil er det nødvendig med teknologiske framskritt før man kan gå inn i disse områdene.

Stor utfordring

Statoil fastslår samtidig at oljelekkasjer vil være en stor utfordring i Arktis på grunn av ekstrem kulde, isdekke, vinterens mørke og begrenset tilgang til renseutstyr.

«Vi er innstilt på å utvikle de arktiske ressursene på en sikker og ansvarlig måte. Vår tilnærming er å ikke gå raskere fram enn teknologien tillater», skriver Statoil.

Norske politikere har ikke åpnet for petroleumsaktivitet i områder hvor det er isdekke, men diskusjonene går nå for fullt om nøyaktig hvor langt nord denne «iskanten» skal gå.