Delte erfaringene fra tragisk dødsulykke

Publisert

Torsdag 3. november arrangerte enerWE Høydekonferansen. Der samlet bransjen seg for å dele erfaringer og innspill fra arbeid som utføres i høyden. Dette er et arbeid som kan være veldig farlig.

15. april omkom en kroatisk montør på jobb i en høyspentmast på en jobb som ble utført for Statnett. Kjersti Langeland er avdelingsleder for SHA-avdelingen i Statnett, og hun holdt foredrag om dødsulykken de opplevde og hvordan de forsøkte å lære av den så noe tilsvarende ikke skal skje igjen.

- Vi har jobbet godt med HMS i flere år, og følte at vi var i en god trend inntil morgenen den 15. april, forteller Langeland.

Da falt en montør hos en av deres leverandører 30 meter ned etter å ha fått strøm i seg. Det skal ikke kunne skje, men det gjorde det.

- Han var en erfaren montør, han har gjort den samme jobben mange ganger på det strekket. Han hadde tydeligvis gjort det riktig over 100 ganger tidligere. Vi har faktisk telt opp det antallet, sier Langeland.

Hun forteller også at de har gått gjennom tidligere innrapporteringer, og ikke funnet noen relevante avvik.

- Vi hadde ingen rapporterte avvik på bruk av sikring, sier Langeland.

I Statnett iverksatte de en granskning, og jobben satte de ut til noen eksternt.

- Ved så alvorlige hendelser skal vi ha ekstern granskning, sier Langeland.

Granskningen avdekket at montøren hadde gjort mye riktig, men også noen feil som gjorde det mulig. Han hadde festet fallblokken feil, jordingskabelen kom på feil side, han festet ikke kroken på fallsikringen til festepunktet og han brukte feil metode for å rette opp en feil med jordingsapparatet.

I rapporten har også leverandøren vurdert hva som kan være årsaken til at operatøren gjorde de fatale feilene, og de har vurdert det som mest sannsynlig at han undervurderte risikoen fordi han hadde gjort tilsvarende jobb så mange ganger før.

Som en del av rapporten fikk Statnett kritikk for ikke å ha vært tilstrekkelig synlig tilstede ute på linjestrekkingen.

- Istedenfor å sette oss ned og surmule over at vi ikke er enig i alle konklusjonene har vi satt oss ned for å sikre at dette i hvert fall ikke skal skje i fremtidige prosjekter, sier Langeland.

- Som byggherre er vi opptatt av at rollene forstår oppgavene våre, og vi har hatt store diskusjoner om hva det betyr å være tilstede, sier Langeland.

På spørsmål om hva Statnett har lært av hendelsen, er Langeland klar på at de må bli flinkere.

- Vi har sett behov for å styrke kontrollen vår som byggherre, styrke kontraktene våre og styrke sikkerhetskulturen i både egen organisasjon og i samarbeid med leverandørene, sier Langeland til enerWE.