Bilde av Hermod Johansen

Deler Arktis i tre

Hva med lønnsomheten? Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort. Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar. Lang erfaring Statoil har drevet med petroleumsvirksomhet i Arktis i mange år, og … Continued

Hva med lønnsomheten?

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Lang erfaring

Statoil har drevet med petroleumsvirksomhet i Arktis i mange år, og Hermod Johansen, Statoils Sikkerhetssjef norsk sokkel har vært med på ekspedisjoner til 72.- og 73.-grad nord tilbake i 1990.

Jeg var om bord der da. Vi loggførte været og målte tiden det tok med ising. Vi laget hull i stålplater og målte dette seks ganger i døgnet for å se hvor lang tid det tok før det iset. Den gang kom det ingenting, forteller Johansen.

Statoil starter boring

I disse dager går Statoil i gang med tre boringer på 73 grader nord, kalt Atlantis, Apollo og Mercury.

Det er det nordligste vi har vært. Vi deler ellers Arktis opp i tre områder:

  • Workable Arctic – kystnært. Sydlige Barentshavet. Her er det klart til å lete.
  • Stretch Arctic – Lenger nord. Nordøstlige Barentshavet.  Her er man nesten klare, men det trengs mer innovasjon.
  • Extreme Arctic – Nordøst Grønland. Her trengs det radikal innovasjon og store teknologiske framskritt for å klare å utvinne petroleum forsvarlig.

Når vi nå går i gang på 73 grader nord blir det bare på sommerstid, og vi trekker mye veksler på kunnskap fra bransjen i USA, Canada og Russland som på visse felter har kommet mye lenger enn oss. Vi tror på partnerskap og samarbeid og er nødt til å finne kostnadseffektive løsninger i Arktis, ellers blir det ikke noe av, sier Johansen.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.