Datatruslene øker i oljesektoren

Hett tema i fire av fem selskap. I løpet av ett år har it-sikkerhet blitt et hett tema i fire av fem olje- og energiselskaper i Norge, ifølge en fersk undersøkelse. Industrispionasje har alltid vært en trussel i olje- og energibransjen. Når it-sikkerhet blir mer aktuelt i fire av fem selskaper over en periode på … Continued

Hett tema i fire av fem selskap.

I løpet av ett år har it-sikkerhet blitt et hett tema i fire av fem olje- og energiselskaper i Norge, ifølge en fersk undersøkelse.

Industrispionasje har alltid vært en trussel i olje- og energibransjen. Når it-sikkerhet blir mer aktuelt i fire av fem selskaper over en periode på kun 12 måneder, er dette et tegn på at trusselnivået stiger, sier David Cameron (bildet), direktør for skandinavisk olje-, energi- og industrisektor i konsulentselskapet Steria.

Tallene kommer fra en undersøkelse markedsanalysebyrået Rock IT har utført for Steria i begynnelsen av mars i år.

Enorme datamengder

Cameron påpeker at aktørene i olje- og energisektoren alltid har vært langt over gjennomsnittlig opptatt av sikkerhet i alle former, også på datasiden. – Spesielt innen olje og gass er sikkerhetsnivået svært høyt. Dette skyldes strenge krav fra myndighetene samt at selv tilsynelatende små glipper kan gi alvorlige konsekvenser. I tillegg sitter særlig leteselskaper på enorme mengder med informasjon – tusenvis av terabyte. Denne informasjonen er det kjøpere som er villige til å betale mye for, sier han.

Truer smarte strømnett

Også energiselskapene har grunn til å være ekstra opptatt av it-sikkerhet. Innen 2019 får alle husstander i Norge digitaliserte strømmålere. Dette er et skritt mot smarte strømnett, som gir både kunder og leverandører mulighet til å detaljstyre strømforsyningen.

Et storstilt cyberangrep mot landets strømnett vil kunne ramme både næringslivet, det offentlige og den enkelte husstand. I dag er faren for et slikt angrep liten, men risikoen vil øke det nærmeste tiåret etter hvert som smartnettene byggest ut, advarer Cameron.

Teknologimoden sektor

Steria-undersøkelsen viser også at 37 prosent av selskaper i olje- og energisektor har fått påplusninger i årets it-budsjett. Enda litt flere, 42 prosent, kommer til å sette i gang store it-prosjekter i løpet av 2014. Undersøkelsen viser også at hele tre av fem it-sjefer i olje- og energibransjen sitter i ledergruppen i sin virksomhet, mot i underkant av 4 av 10 når vi ser sektorer på norske bedrifter samlet.

Det tyder på høy grad av teknologimodenhet i mange selskaper innen olje og energi. Mange it-avdelinger i denne sektoren er knyttet tett opp mot kjernevirksomhet. Særlig i olje og gass er det mange teknologitunge aktører – og med it-kyndige personer i ledelsen øker sannsynligheten for at de rette avgjørelsene blir fattet, sier David Cameron.

Sammen med Steria deltar han på bransjekonferansen Energyworld i Stavanger torsdag 6. mars.