Bilde fra Statoil

Bøtlegger Statoil

Må betale bot på 7 mill. Statoil har vedtatt en bot på sju millioner kroner etter lekkasjer av miljøfarlige kjemikalier på Statfjord B-feltet for to år siden. Vi beklager at utslippet skjedde. Basert på undersøkelser i etterkant, iverksatte vi flere tiltak for å forhindre at det samme skal skje igjen. Dette arbeidet har vi presentert … Continued

Må betale bot på 7 mill.

Statoil har vedtatt en bot på sju millioner kroner etter lekkasjer av miljøfarlige kjemikalier på Statfjord B-feltet for to år siden.

Vi beklager at utslippet skjedde. Basert på undersøkelser i etterkant, iverksatte vi flere tiltak for å forhindre at det samme skal skje igjen. Dette arbeidet har vi presentert for Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet, sier Mette Halvorsen Ottøy, produksjonsdirektør for Statfjord til Offshore.no.

I perioden lekkasjene pågikk, ble det sprøytet drøyt 300 kubikkmeter kjemikalier inn i en deponibrønn. Det ble også sprøytet inn snaut 700 kubikkmeter ferskvann, ifølge en artikkel på Statoils intranett.