Boligplattformen kan kollapse

Kan bli nødt til å stenge plattform om vinteren. Petroleumstilsynet vil stenge en BP-plattform på Valhall-feltet. En studie viser at boligplattformen kan kollapse dersom den treffes av store bølger, noe det er større risiko for om vinteren. Tilsynet har derfor konkludert med at det ikke er trygt å bruke boligplattformen om vinteren, skriver bransjenettstedet Upstream. … Continued

Kan bli nødt til å stenge plattform om vinteren.

Petroleumstilsynet vil stenge en BP-plattform på Valhall-feltet. En studie viser at boligplattformen kan kollapse dersom den treffes av store bølger, noe det er større risiko for om vinteren.

Tilsynet har derfor konkludert med at det ikke er trygt å bruke boligplattformen om vinteren, skriver bransjenettstedet Upstream. BP, som driver plattformen, har fått frist til nyttår med å dokumentere at plattformen er trygg, i motsetning til det Sintef og Marintek har konkludert med. Ifølge tilsynet er risikoen for at plattformen skal bli truffet av en bølge som kan true strukturen, høyere i månedene november til mars enn det norske regler tillater.

Vi har fått beskjed fra Petroleumstilsynet og har kommet tilbake til dem med mer informasjon, sier en BP-talsmann om den pågående dialogen for å forlenge boligplattformens levetid. Selskapet sier de vil stenge plattformen fra 21. desember til 10. februar i henhold til sine egne sikkerhetsrutiner.

De eldste riggene på Valhall-feltet lengst sør i Nordsjøen ble installert for 34 år siden. Høy aktivitet på Valhall gjør at BP trenger boligkapasitet. Kostnaden ved å stenge den aktuelle plattformene og skaffe til veie et såkalt flotell, gjør at BP og oljeselskapet Hess må dempe ambisjonene for feltet.