HMS, Total Safety Rune Aadnøy Foto: Mari Kihle

Beredskap på ritt og renn

Se videointervju.

Total Safety og Enovate har utviklet en software for varsling og styring i beredskaps- og krisesituasjoner. Nå benyttes også en skreddersydd versjon av denne softwaren i forbindelse med ulike idrettsarrangmenter.

Se videointervju øverst i artikkelen med Erik Skaara, Prosjektansvarlig, Total Safety.

Stikkord: , ,

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner