HMS, Kontrakter Rune Aadnøy Foto: enerWE

Beredskap i eget hus

Total Safety leverer til toneangivende aktører.

Total Safety har en grunntanke om at beredskap kan gjennomføres i eget hus.

Weatherford Norge og Altus Intervention har valgt Total Safety som leverandør av beredskap, forteller Rune Aadnøy, Daglig leder i Total Safety.

Vi går inn og trener opp bedriften på alle nivå og gjennomfører ferdighetsøvelser.

Se videointervju med Rune Aadnøy øverst i artikkelen.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner