Bilde av BP

Avviser BPs Deepwater-krav

Summen kan komme til å stige betraktelig. Amerikansk høyesterett avviser oljegiganten BPs forsøk på å slippe å utbetale erstatningskrav til en rekke bedrifter i kjølvannet av oljekatastrofen i Mexicogolfen i 2010. BP har kjempet en lang kamp i det amerikanske rettsapparatet for å begrense erstatningsutbetalingene. Anken som mandag ble forkastet av USAs øverste domstol, dreier … Continued

Summen kan komme til å stige betraktelig.

Amerikansk høyesterett avviser oljegiganten BPs forsøk på å slippe å utbetale erstatningskrav til en rekke bedrifter i kjølvannet av oljekatastrofen i Mexicogolfen i 2010.

BP har kjempet en lang kamp i det amerikanske rettsapparatet for å begrense erstatningsutbetalingene. Anken som mandag ble forkastet av USAs øverste domstol, dreier seg om at BP mener enkelte bedrifter har fått utbetalt erstatning for tap de ikke kan knytte til Deepwater Horizon-ulykken.

Oljeriggen eksploderte i Mexicogolfen 20. april og forårsaket det største oljeutslippet i USAs historie. Elleve mennesker døde, og store kystområder ble tilsølt av olje.

BP inngikk et forlik i 2012 om å betale kompensasjon til dem som ble rammet av oljesølet, men siden har det London-baserte selskapet protestert mot tolkningen av avtalen.

Høyesteretts beslutning mandag innebærer at oljegiganten blir nødt til å fortsette å betale erstatninger.

BP har anslått at regningen totalt kan komme på 9,7 milliarder dollar, men nylig varslet selskapet at denne summen kan komme til å stige betraktelig.

Forliket er atskilt fra andre rettsprosesser knyttet til oljekatastrofen, inkludert miljø- og straffesaker. BP har lagt til side totalt 43 milliarder dollar for å innfri alle krav. (©NTB)