HMS Redaksjonen Foto: enerWE

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Årets tema: Tilkomstteknikk

Fjellførere fra hele verden møtes.

I forbindelse med årsmøtet for den internasjonale foreningen for fjellførere var eksperter fra hele verden samlet hos AAK Safety i Vestfold.

I forbindelse med årsmøtet legges det inn en teknisk dag, forteller Stein Falsen Møller, Tindeveileder og Fagansvarlig redning i AAK Safety. Årets tema er tilkomstteknikk.

Falsen Møller forteller at det er både likheter og ulikheter mellom det å klatre i fjellet og det å jobbe i industrien.

Vi håper at representantene fra sine land tar med seg kunnskapen tilbake og deler denne med sine medlemmer i sine land. Det kan hjelpe tindeveiledere til å ha noe jobb i skuldersessongen hvor de ikke får tak i annen jobb og kan gjøre denne i henhold til landets regelverk og utstyrstandarder.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE.no har styreverv i AAK Safety AS.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner