Bilde av telefon

Åpen linje for industrien

Tillatelse fra Datatilsynet. Statoils Etikkhjelpelinje har hittil kun vært tilgjengelig for Statoil-ansatte. Nå åpnes linjen for alle som ønsker å ta opp problemstillinger som angår våre etiske retningslinjer, hvordan Statoil gjør forretninger, eller hvordan selskapet oppfyller lovkrav. Som ett av de første selskapene i Norge har Statoil fått tillatelse fra Datatilsynet til å åpne Etikkhjelpelinjen … Continued

Tillatelse fra Datatilsynet.

Statoils Etikkhjelpelinje har hittil kun vært tilgjengelig for Statoil-ansatte. Nå åpnes linjen for alle som ønsker å ta opp problemstillinger som angår våre etiske retningslinjer, hvordan Statoil gjør forretninger, eller hvordan selskapet oppfyller lovkrav.

Som ett av de første selskapene i Norge har Statoil fått tillatelse fra Datatilsynet til å åpne Etikkhjelpelinjen for alle.

Statoil ønsker å være kjent for sin høye etiske standard. Etter vår oppfatning er brudd på lover og våre etiske retningslinjer en trussel mot vår konkurransedyktighet og vårt omdømme, sier chief compliance officer Carine Smith Ihenacho.

Det er derfor viktig for selskapet å ha en åpen dialog om etiske spørsmål både internt og eksternt.

Statoil forventer at våre ansatte sier fra hvis de lurer på noe eller er bekymret for noe som har å gjøre med våre etiske retningslinjer, hvordan vi gjør forretninger, eller hvordan vi oppfyller lovkrav. Vi oppfordrer også våre leverandører og andre vi kommer i kontakt med, til å gjøre det samme.

Statoils Etikkhjelpelinje er et viktig redskap i denne forbindelse. Etikkhjelpelinjen skal være en kanal der enkeltpersoner kan ta opp problemstillinger som angår Statoils virksomhet, og sikre åpenhet i selskapet.

Rapporter kan sendes inn via telefon eller via en WEB-løsning. Anonymitet og personvern er ivaretatt I henhold til gjeldende lover og regler, og alle rapporter behandles i samsvar med retningslinjer som sikrer forsvarlig håndtering, kontroll og tilbakemelding i hvert tilfelle.

Kilde: Statoil.com