Anmeldt for oljelekkasje

Shell inn på teppet. Miljødirektoratet har anmeldt Shell for ulovlig utslipp av 900 kilo smøreolje på Draugenfeltet i Norskehavet. I tillegg får selskapet kritikk for å ha løyet om hvor lenge lekkasjen vedvarte. Det ulovlige utslippet av smøreolje med miljøfarlige stoffer ble oppdaget under en kontroll i 2012, skriver direktoratet. I januar opplyste Shell at … Continued

Shell inn på teppet.

Miljødirektoratet har anmeldt Shell for ulovlig utslipp av 900 kilo smøreolje på Draugenfeltet i Norskehavet. I tillegg får selskapet kritikk for å ha løyet om hvor lenge lekkasjen vedvarte.

Det ulovlige utslippet av smøreolje med miljøfarlige stoffer ble oppdaget under en kontroll i 2012, skriver direktoratet. I januar opplyste Shell at det ikke lenger var lekkasje ut i sjøen, men et halvt år senere forklarer de at utslippet fortsatte inn i 2013.

Vi ser alvorlig på at en stor og profesjonell aktør holder tilbake informasjon og unnlater å etterleve miljøregelverket, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Selskapet visste heller ikke at oljen var klassifisert i svart kategori, en kategori som dekker vanskelige nedbrytbare kjemikalier som «viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige». Bioakkumulering vil si at stoffet samler seg opp i organismer raskere enn de skilles ut.

©NTB