Bilde fra oljevernøvelse

Anmelder ikke offshoreuhell

Riksadvokaten reagerer. Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt saker som nestenulykker og gassutblåsninger offshore. Det får Riksadvokaten til å reagere. Miljødirektoratet, som har ansvar for saker om utslipp og forurensing, politianmelder ofte miljøkriminalitet. Men saker som gjelder sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, havner på Petroleumstilsynets bord. De anmelder ikke sakene, ifølge NRK. Så langt har vi ikke gått … Continued

Riksadvokaten reagerer.

Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt saker som nestenulykker og gassutblåsninger offshore. Det får Riksadvokaten til å reagere.

Miljødirektoratet, som har ansvar for saker om utslipp og forurensing, politianmelder ofte miljøkriminalitet. Men saker som gjelder sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, havner på Petroleumstilsynets bord. De anmelder ikke sakene, ifølge NRK.

Så langt har vi ikke gått til anmeldelse, fordi vi mener vi har andre virkemidler som vi mener er vel så effektive, sier direktoratets juridiske direktør Anne Vatten.

Da det nesten skjedde en ulykke på Gullfaks C i 2010, var det til slutt Bellona som anmeldte saken. Anmeldelsen førte til at Statoil fikk straff.

Det er bra at miljøorganisasjonene anmelder og maser, men jeg mener at Petroleumstilsynet bør anmelde de alvorligste sakene, og det vet de at jeg mener, sier riksadvokat Tor-Axel Busch.