Alvorlige brudd på regelverket

Tilsyn med innretningen Heimdal HMP. Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 18.11. – 20.11.2013 tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP. Mål Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Heimdal. Resultat Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils … Continued

Tilsyn med innretningen Heimdal HMP.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 18.11. – 20.11.2013 tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP.

Mål

Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Heimdal.

Resultat

Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • risikoanalyse
 • total risiko- og beredskapsanalyse
 • informasjon om resultater fra analyser til personell om bord
 • avbemanningsprosedyre
 • stedfortrederrollen
 • lastkart for MOB-båt operasjoner
 • intern kommunikasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • dokumentasjon av modultreninger
 • samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt
 • sikkerhetsskilting og merking

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, pålegges Statoil ASA å:

 • etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå, jf. rapportens kapittel 5.1.4.

Frist for implementering av prosedyre er satt til 10.1. 2014. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kilde: ptil.no