Alvorlige brudd på regelverket

Styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstillende. Ptil (Petroleumstilsynet) har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket. Tilsynsaktiviteten avdekket av Statoil’s styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Det ble identifisert avvik knyttet til: risikoanalyse total risiko- … Continued

Styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstillende.

Ptil (Petroleumstilsynet) har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.

Tilsynsaktiviteten avdekket av Statoil’s styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risikoanalyse
  • total risiko- og beredskapsanalyse
  • informasjon om resultater fra analyser til personell om bord
  • avbemanningsprosedyre
  • stedfortrederrollen
  • lastkart for MOB-båt operasjoner
  • intern kommunikasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • dokumentasjon av modultreninger
  • samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt
  • sikkerhetsskilting og merking

På grunnlag av dette ga Ptil 19.12.2013 varsel om pålegg til Statoil.

Kilde: ptil.no