Hess
HMS Redaksjonen Foto: Skjermbilde fra Hess.com

Alvorlige brudd på regelverket

Hess tilfredstiller ikke regelverkets krav.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Hess’s ivaretakelse av plikter som rettighetshaver ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ptil identifiserte tre avvik knyttet til:

  • styringssystem
  • håndtering av risiko
  • dokumentasjonssystem

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av dette ga Ptil 27.11.13 varsel om pålegg til Hess.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Hess følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og å treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.

  • Milepel 1: Frist for identifisering av krav og utarbeiding av plan for korrektive tiltak settes til 25.1.2014.
  • Milepel 2: Frist for gjennomføring av tiltak settes til 1.5.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Kilde: Ptil.no

Annonse
Ads banner