#Akutt2014

Truer miljøet i nord. Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer for sjette gang til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv. Årets seminar arrangeres den 8. april og tar opp utfordringer som oppstår når aktiviteten flyttes stadig lenger nordover. Forebygging i et miljøperspektiv Det er meget viktig å forebygge akutte utslipp for å … Continued

Truer miljøet i nord.

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer for sjette gang til fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv. Årets seminar arrangeres den 8. april og tar opp utfordringer som oppstår når aktiviteten flyttes stadig lenger nordover.

Forebygging i et miljøperspektiv

Det er meget viktig å forebygge akutte utslipp for å unngå miljøskade. Involverte parter i petroleumsvirksomheten må ivareta dette i ulike faser av virksomheten, under planlegging, design, bygging og drift av installasjoner.

Her møter en oftere villere vær, mer is og lavere temperaturer, tåke, polare lavtrykk og lenger mørkeperioder. Store avstander og manglende infrastruktur vanskeliggjør dessuten nødvendig logistikk og kommunikasjon til fastlandet.

Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene holdes i hovedsak på norsk.

Program

Ptil-direktør Anne Myhrvold og direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro vil være blant bidragsyterne på seminaret.

Sosiale medier

Dersom du vil twitre om arrangementet, så er hashtag #akutt2014.

Klikk her for å lese mer.

Kilde: ptil.no