ABB’ere ikke lenger toppløse

100 kolleger på vei opp Stoltzekleiven.

100 kolleger på vei opp Stoltzekleiven.