Bilde av person ved pc

24 000 arbeidsulykker

– Er glade for at vi ikke har hatt dødsfall. For første gang publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over arbeidsulykker innrapportert til NAV. Statistikken gir informasjon om hvor mange arbeidsulykker som skjer i Norge, og hvem som er mest utsatt. Lav ulykkesfrekvens blant de ansatte i olje- og gassindustrien viser at innsatsen på HMS virker, … Continued

– Er glade for at vi ikke har hatt dødsfall.

For første gang publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk over arbeidsulykker innrapportert til NAV. Statistikken gir informasjon om hvor mange arbeidsulykker som skjer i Norge, og hvem som er mest utsatt.

Lav ulykkesfrekvens blant de ansatte i olje- og gassindustrien viser at innsatsen på HMS virker, sier Knut Thorvaldsen, Viseadministrerendedirektør i Norsk olje og gass i en pressemelding.

SSB tar utgangspunkt i arbeidsulykker som er rapportert inn til NAV, og deler disse i tre kategorier, ulykker som fører til kortvarig fravær, langvarig fravær (mer enn tre dager) og de som fører til dødsfall.

Ingen dødsfall i olje- og gassindustrien

I 2014 ble det totalt rapportert om lag 24 000 arbeidsulykker til NAV. 60 prosent av ulykkene medførte fravær på tre dager eller mindre, og 40 prosent medførte fravær på mer enn tre dager. Det ble rapportert om 61 dødsulykker. I olje- og gassindustrien har det ikke vært noen dødsulykke offshore siden 2009.

Vi er selvsagt glade for at vi ikke har hatt dødsfall på norsk sokkel de siste seks årene, men vi må ikke hvile på laurbærene. Vi jobber hver dag for å redusere risikoen for ulykker, sier Knut Thorvaldsen.

Olje- og gassnæringen ligger under snittet for arbeidsulykker

Ser man på arbeidsulykker som fører til kortvarig fravær er gjennomsnittet for alle næringer er 5,8, – mens for «bergverksdrift og utvinning», hvor olje og gass inngår, er det på 3,7 arbeidsulykker per 1000 sysselsatte. Ulykker som medfører langvarig fravær er i snitt 4,2 tilfeller per 1000 ansatte i alle næringer, mens det i SSBs næringsgruppering «bergverksdrift og utvinning» ligger på 3,0 per 1000.

De nye tallene fra SSB viser at vi holder oss godt under gjennomsnittet for arbeidsulykker i Norge. Den dedikerte innsatsen vi gjør innen sikkerhet viser resultater, sier Thorvaldsen.

Petroleumstilsynets rapport over risikonivået på norsk sokkel, RNNP, viser at hovedtrendene for antall arbeidsulykker går i riktig retning, dette ble offentlig tidligere i år.