Sykefraværet økte kraftig etter koronautbruddet

Økt sykefravær også i olje- og energibransjen, men fraværet var lavere en landssnittet.

Publisert

Koronaepidemien har hatt stor effekt på sykefraværet i landet. Det totale sykefraværet økte med 10,5 prosent 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til en kraftig vekst i diagnoser knyttet til luftveislidelser. Ifølge nye tall fra Nav var det totale sykefraværet på 7,3 prosent i 1. kvartal i år.

Det egenmeldte er 1,2 prosent, og det legemeldte er 6,1 prosent.

Sammenlignet med 1. kvartal i fjor har det vært en økning på 5,9 prosent i det egenmeldte fraværet, mens det legemeldte fraværet økte med 11,4 prosent.

– Som ventet, har koronaepidemien hatt stor effekt på sykefraværet. Det har vært en kraftig økning i antall tilfeller med luftveislidelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Økningen i sykefraværet skyldes i all hovedsak koronautbruddet.

– Da myndighetene besluttet å stenge ned deler av samfunnet for å få kontroll på utbruddet, steg antall tilfeller dramatisk, sier Vågeng.

Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen. Koronadiagnosen, hoste, forkjølelse og ulike former for karantenediagnoser er mye brukt.

En titt på tallene for sykdomsfravær i olje- og energibransjen viser at det også her var en markant økning av sykefraværet.

Sykefraværet var likevel lavere enn landssnittet i årets første kvartal:

  • Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting: 3,7%
  • Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri: 5,7%
  • Bygging av skip og oljeplattformer: 6,1%
  • Kraftforsyning: 4,5%
Powered by Labrador CMS