- Ulykkene skulle aldri skjedd

Publisert

Statoil undersøker om kostnadskutt kan ha medvirket til de mange ulykkene den siste tiden. Fagforeningen Safe sier samarbeidet mellom ledelse og ansatte i Statoil har brutt sammen.

Statoil-sjef Arne Sigve Nylund var onsdag morgen på hastemøte hos Petroleumstilsynet (Ptil) for å redegjøre for hvorfor de har hatt en rekke alvorlige hendelser med fare for tap av liv på to uker.

– Vi ba dem se etter om det er likheter mellom hendelsene, og om det er en sammenheng mellom hendelsene og de endringene som pågår i selskapet, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold til NTB.

Foreløpig har Statoil kun fått beskjed om å se på årsaksforhold og sammenhenger.

– Det er mange ledd før man går til stans av virksomhet, sier Myhrvold.

Skuffet

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i fagforbundet Safe, er skuffet over at Ptil ikke sørger for at Statoil nå stopper opp og setter seg ned ved bordet med ansattrepresentanter, fagforeninger og vernetjenesten.

– De bør ta en timeout, kanskje stenge ned der man har problemer og der arbeidstakere gir uttrykk for at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. De må skjønne alvoret, sier Furre.

Nylund mener Statoil-ledelsen allerede, og gjennom hele kuttprosessen, har god dialog og gode diskusjoner med tillitsvalgte og vernetjenesten, dog med noen uenigheter rundt enkeltprosjekter. Han mener de jobber for å finne en felles vei videre.

Furre er sterkt uenig.

– De sentrale ansatte i Statoil sier det ikke er noe reelt samarbeid. De blir høflig informert, men ikke inkludert, og de har ingen mulighet til å påvirke beslutninger. Det bryter med lover og regler og sunn fornuft.

Dialog

Selv om han er overrasket over omfang, alvorlighet og hyppighet for de siste ulykkene, sier han at utviklingen har vært varslet:

– Det ramler støtt og stadig inn meldinger om andre skader og hendelser. Selve sikkerhetsstyringen har Statoil mistet kontrollen over. Jeg har aldri opplevd maken i industriens historie. Det er den mest alvorlige situasjonen vi har vært oppe i.

Han sier måten kuttprosessene gjøres på skaper frykt.

– Både de som jobber på anlegg med storulykkesrisiko og familiene deres er redde, ikke bare for å miste arbeidsplasser, men også for liv og helse, sier Furre.

Slik mener han de stadige innsparingene skaper støy:

– Det tar oppmerksomheten vekk slik at de som arbeider midt i det ikke alltid klarer å gjøre jobben på en forsvarlig måte.

Uten sidestykke

Den første av de alvorlige hendelsene de siste ukene skjedde onsdag 12. oktober da en 17 år gammel skoleelev ble kritisk skadd i en gasslekkasje på Stureterminalen i Øygarden. Totalt seks personer ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn den giftige gassen hydrogensulfid. Deretter fulgte gasslekkasje på boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet, brann i en pumpe på Statfjord A, og senere samme dag oppsto enda en gasslekkasje på Gullfaks A. Tirsdag måtte 600 ansatte evakueres fra oljeraffineriet på Mongstad etter en hydrogenlekkasje. Petroleumstilsynet mener liv kunne ha gått tapt i tre av hendelsene.

Verken Nylund eller Myhrvold kan ikke komme med konkrete eksempler på lignende serier av alvorlig hendelser. (©NTB)