Statoil tror på effektivisering uten oppsigelser

Publisert

Til tross for en omfattende omorganisering av driften av sine norske plattformer, tror Statoil at de skal klare å unngå både sluttpakker og oppsigelser.

Selskapet har lagt opp til «effektivisering» av 600 årsverk på sokkelen i løpet av de neste tre årene, noe som har fått fagforeningene til å bryte samarbeidet med ledelsen, skriver Sysla.

Hos Statoil understreker pressekontakt Morten Eek at det ikke er besluttet at 600 stillinger skal vekk. Ifølge Eek forsvinner mange årsverk når mange ansatte går av med pensjon. Enkelte felt går ut av produksjon de neste årene, samtidig som nye stillinger kommer til når nye felt skal settes i produksjon.

– Feltene Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup kommer alle i produksjon de neste tre årene. I sum gjør dette at vi trolig kan ta ut effektiviseringspotensialet uten bruk av sluttpakker eller oppsigelser, sier Eek.

Fagforeningene er uansett ikke tilfreds. Leder Terje Enes i Safe sokkel understreker at selv om nye plattformer kommer i drift, vil den nye modellen redusere bemanningen og kompetansen på plattformene som allerede er i drift. (©NTB)