Statoil må utsette oljeleting i fiskefelt

Publisert

Statoil fikk i september tillatelse til å letebore etter olje på Tune Statfjord-feltet i Nordsjøen. En klagestorm fører nå til at boringen blir utsatt.

Det er Miljødirektoratet som har gitt vedtaket om tillatelse oppsettende virkning etter at både Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona har klaget, skriver Stavanger Aftenblad.

I tillegg advarte både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mot å gi boretillatelsen.

Boringen kan nå ikke starte opp før klagen fra disse organisasjonene er behandlet og eventuelt avvist.

Bakgrunnen for de sterke reaksjonene er at Tune Statfjord-feltet – som ligger rundt 120 kilometer vest for Bergen – er et viktig område for å fiske tobis. Det er en fiskeart som regnes som viktig for økosystemet i Nordsjøen, skriver avisen.

Miljødirektoratet begrunnet sitt opprinnelige borevedtak med at de satte strenge krav til utslipp og at det dreier seg om et område med etablert petroleumsvirksomhet.

Opprinnelig hadde oljeselskapet planlagt borestart 15. november. Miljødirektoratets vedtak kan klages inn for Klima- og miljødepartementet.

Powered by Labrador CMS