759 rapporterte arbeidsulykker i olje- og energibransjen i 2019

Flere rapporterte ulykker i kraftbransjen enn i oljebransjen.

Publisert

Mandag denne uken la SSB frem de oppdaterte tallene for rapporterte arbeidsulykker.

De viste at det totalt var 33 fatale arbeidsulykker i 2019. Av disse var det ett dødsfall innen næringskategorien bergverksdrift og utvinning og to innen elektrisitet, vann og renovasjon. Førstnevnte kategori inkluderer olje- og gassvirksomheten mens sistnevnte omfatter kraftbransjen. I tillegg inngår også deler av olje- og energibransjen i SSB-kategorien industri.

Totalt ble de rapportert om 21.991 arbeidsulykker, hvorav 348 innenfor oljebransjens kategori og 411 innenfor kraftbransjen.

Det er verdt å merke seg at "støt/treff av gjenstand" og "fall" utgjorde et stort antall i begge delene av energibransjen, men at det var flere i kraftbransjen enn i oljebransjen.

Skader som følge av vold på arbeidsplassen er ikke utbredt, men det ble rapportert inn seks tilfeller i kraftbransjen, mot én i oljebransjen i fjor.

Slik fordelte de rapporterte arbeidsulykkene seg i 2019:

Ulykke Alle næringer Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon
Ukjent39358652
Støt/treff av gjenstand352482102
Sammenstøt/påkjørsel8361020
Velt313610
Klemt/fanget12242431
Fall46264485
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand19341331
Elektrisk spenning373311
Høy/lav temperatur20931
Kjemikalier313123
Eksplosjon, sprenging, brann152111
Trusler om vold69716
Påført voldsskade147300
Annet23826348
Totalt21991348411
Powered by Labrador CMS