– Jeg forutsetter at Eni ikke starter opp igjen produksjonen før de kan forsikre om at driften vil være forsvarlig og at sikkerheten er ivaretatt

Publisert

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener sikkerheten på skandaleplattformen Goliat har vært godt nok fulgt opp av Petroleumstilsynet.

Hauglie ba i forrige uke om en orientering om situasjonen på Goliat-plattformen spesielt. Statsråden ville blant annet vite om Petroleumstilsynet (Ptil) bruker sine virkemidler godt nok der. Hun ville også vite mer om utviklingen av sikkerheten i bransjen generelt. Direktør i Ptil, Anne Myhrvold, møtte statsråden tirsdag formiddag uten fagforeninger eller bransje til stede.

– Jeg har fått en fyldig redegjørelse om oppfølging av Goliat, helt fra byggeperioden i 2008 og fram til nå. Det har vært en grundig og tett oppfølging, også av ledelsen i operatørselskapet Eni, som jeg er beroliget over. Ptil har også forsikret meg om at de har det regelverket som kreves, og de virkemidlene de trenger, for å kunne føre et forsvarlig tilsyn, sier Hauglie etter møtet.

Kritikk

Under byggingen av Goliat-plattformen i Sør-Korea døde tre arbeidere. Prosjektet har vært preget av forsinkelser og budsjettsprekk, og bare siden oppstarten i april er det rapportert inn 12 hendelser og kommet flere bekymringsmeldinger. Flere fagforeninger, inkludert IndustriEnergi, Lederne og Safe, har hevdet at tilsynet ikke følger opp sikkerheten på sokkelen godt nok.

– Spørsmålet tvinger seg fram: Har vi bruk for Ptil slik de jobber nå? Vi har ikke lenger tillit til dem, uttalte organisasjonssekretær Owe Waltherzøe i Safe til NTB før møtet.

Etter møtet er altså konklusjonen at alt er i skjønneste orden:

– Vi har et godt regelverk, og verktøykassa vår er stor nok, sier Myhrvold til NTB.

Hun sier de fleste prosjekter har en del utfordringer i oppstarten, men innrømmer at Goliat har vært annerledes enn det de ser ellers:

– Det er forhold her som er mer alvorlige, det er derfor vi har benyttet virkemidlene med å gi pålegg.

Usikker oppstart

Fredag 26. august førte strømbrudd til evakuering på Goliat-plattformen. Eni fikk pålegg fra Ptil som må etterkommes før produksjonen kan gjenopptas. Verken statsråden eller Myhrvold kan si noe om når det vil skje:

– Jeg forutsetter at Eni ikke starter opp igjen produksjonen før de kan forsikre om at driften vil være forsvarlig og at sikkerheten er ivaretatt. Jeg legger også til grunn at ansatte tas med, og at det sikres en god medvirkning blant de ansatte, sier Hauglie.

På spørsmål om hun mener Eni tar godt nok vare på sikkerheten, unngår Hauglie å svare direkte:

– Det er operatørens ansvar å ta ansvar for sikkerheten ved produksjon. Nå har tilsynet gitt flere pålegg, som jeg forutsetter følges opp.

Kostnadskutt

Et annet tema på møtet var om de store kostnadskuttene i bransjen skjer på bekostning av sikkerheten på sokkelen. Også der ble Hauglie beroliget. Myhrvold sier Ptil er opptatt av sikkerheten skal ivaretas – uansett:

– Vi tror det er fullt mulig å både bli mer effektive og forbedre sikkerheten. Vi er tydelige i våre tilsyn på å se etter om kuttene har en negativ effekt og jobbe med at sikkerheten er høyt på agendaen, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Wulff i Eni har tidligere understreket at selskapet tar situasjonen på Goliat på alvor:

– Vi har igangsatt en intern arbeidsgruppe med verneombud og fagforeningsrepresentanter og ledelse som skal styrke den interne sikkerhetskulturen og kommunikasjonen mellom ledelse og arbeidstakere.