Foto:Norsk olje og gass
Foto:Norsk olje og gass

Norske flyterigger må bygges om

Publisert

Myndighetene vil stramme inn kravene for flyterigger etter en rekke nye modelltester. Det vil bety ombyggingskostnader og potensielt tap av inntekter for flere riggrederier.

  1. desember 2015 mistet en arbeider livet da riggen COSLInnovator ble truffet av en kjempebølge. I sommer har selskapet selv gjennomført hele 260 stormer med en riggmodell i Marintek-testbassenget i Trondheim, skriver Dagens Næringsliv.
  2. De har ikke klart å gjenskape lignende bølgeslag som det som traff riggen i desember under normale stormforhold.

    Myndighetene og sertifiseringsselskapet DNV GL har fulgt riggulykken og modellforsøkene tett, og de vil nå stramme inn kravene for flyterigger.

    –Vi nærmer oss våre konklusjoner. De vil vi trekke i samarbeid med både Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Den nye kunnskapen vi nå har fått som følge av hendelsen nyttår og de analysene og modellforsøkene som er gjort i etterkant, vil medføre endringer, sier DNV GL-talsmann Per Wiggo Richardsen til avisa.

    I tillegg til ombyggingskostnader, kan norske riggeiere ende med å tape inntekter dersom riggene må tas av oljefeltene for oppgraderinger på land.

    Regelendringene vil få størst betydning for flyterigger med korte bein, noe mange nyere norske flyterigger har.