Soft Sertifisering akkreditert

Publisert

Først i sin bransje.

SOFT Sertifisering er nettopp blitt akkreditert etter NS-EN ISO 17024 «Generelle krav til organer for sertifisering av personer». 17024 er en av flere akkrediteringsstandarder i den såkalte 17000-familien. Akkreditering brukes inn mot laboratorier, sertifiseringsorganer, inspeksjon o.l.

På Norsk Akkrediterings hjemmesider står det følgende om akkreditering: «Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.» I dette ligger det at myndigheter anerkjenner sertifiseringsordningen vår, forteller Tore Rønstad i SOFT Sertifisering.

Akkrediteringen er gjort opp mot at vi sertifiserer etter NS 9600 Arbeid i tau.

Prosessen har for SOFT Sertifisering vært arbeidskrevende og lærerik. SOFT Sertifisering har blitt evaluert i forhold til er blant annet:

 • Ressurser
 • Upartiskhet
 • Systemer
 • Dokumentkontroll
 • Sertifiseringsordningen
 • Eksamineringsrutiner
 • Personell vil i framtiden få et akkrediteringsmerke på sertifikatet sitt.

  Dette er vi blant de første i verden innenfor vår bransje som har fått til.

  Dette betyr imidlertid ikke at vi kan hvile på laurbærene. Å være akkreditert forplikter. Det ligger i ordningen at vi som sertifiseringsorgan skal kontinuerlig og systematisk vurdere forbedringer gjennom korrigerende eller forbyggende tiltak.

  Hva vil dette bety for den enkelte kandidat som kommer på eksamen i framtiden?

  Eksamen vil ikke bli vanskeligere. Men siden eksaminator ikke skal gjøre annet enn å registrere kompetanse, vil krav til objektivitet være avgjørende. Eksaminator skal derfor ikke gjøre annet enn å gi klare definerte oppgaver.

  Det kan føles strengere for den enkelte, men kravene til kompetanse hos kandidaten er de samme som før.