HMS-pris til Sigmund Andreassen i Petroleumstilsynet

Publisert

Torsdag 1. november arrangerte enerWE Høydekonferansen. Der samlet aktørene som jobber i høyden seg for å dele erfaringer og diskutere bransjens utfordringer.

Som en del av arrangementet blir det hvert år delt ut en HMS-pris til den eller de som bidrar til at bransjen blir bedre og tryggere.

Juryen for HMS-prisen stemte på i alt seks kandidater til HMS-prisen som i år ble tildelt Sigmund Andreassen, sjefsingeniør i Petroleumstilsynet.

Jens O. Gran fra Standard Norge stod for selve prisutdelingen.

- Sigmund Andreassen i Petroleumstilsynet mottar Høydekonferansens HMS-pris 2018 fordi han har bidratt sterkt til å fokusere på arbeid i høyden gjennom sin jobb i tilsynet, fortalte Jens O. Gran under prisutdelingen. Sigmund Andreassen er alltid åpen for å diskutere problemstillinger rundt arbeid i høyden.

Kandidater til Høydekonferansens HMS-pris 2018

Fra venstre: Anders Mathisen (Statnett), Jens O. Gran (Standard Norge), Oddbjørn Granlund (Ramirent) og Knut Arne Johnsen (Veidekke).
Fra venstre: Anders Mathisen (Statnett), Jens O. Gran (Standard Norge), Oddbjørn Granlund (Ramirent) og Knut Arne Johnsen (Veidekke).

  • Standard Norge fordi de er det eneste standardiseringsorganet i Norge som aktivt jobber med HMS-standarder for arbeid i høyden.
  • Hans Kristian Næss i AAK Safety som over lang tid har vært en ydmyk, men urokkelig forkjemper for HMS i forbindelse med arbeid i høyden.
  • Oddbjørn Granlund i Ramirentskolen. Han har over lang tid vært en tydelig stemme innenfor HMS ved arbeid i høyden i bygg- og anlegg.
  • Bjørn Jacques fordi han stått på barrikadene over lang tid når det gjelder HMS generelt og spesielt HMS inn mot arbeid i høyden.
  • Knut Arne Johnsen i Veidekke fordi han har et særdeles høyt engasjement for sikkert arbeid i høyden, som er koblet opp mot høy grad av omsorg for at ansatte i Veidekke skal komme trygt hjem etter arbeidsdagen. Han er uredd og tøff i forhold til å si fra om noen følger reglene – og blir også møtt med stor grad av respekt.
  • Anders Mathisen i Statnett. Han jobber utrettelig for å bedre sikkerheten til alle som jobber på Statnettprosjekter. Særlig fordi han og teamet hans turde å satse på et innovativt og fremtidsrettet virkemiddel (VR) for å nå ut med et livsviktig budskap som ikke alltid får like mye oppmerksomhet i en hektisk hverdag der andre, mer spennende temaer lettere fanger målgruppen.