Slik sparer de millioner

Published

Kan bety likere vilkår for konkurranse.

Regjeringspartiene og KrF er blitt enige om å frita norske raffinerier fra plikten til å kjøpe elsertifikater. Fritaket gjør at raffineriet på Mongstad alene vil spare mange titalls millioner kroner.

For Høyre har det vært viktig å sikre Mongstad og andre norske raffinerier likere konkurransevilkår med svenske og nordvesteuropeiske konkurrenter. Dette er forenklinger som er med og bidrar til å redde tusenvis av arbeidsplasser, sier Høyres energipolitiske talsmann Odd Henriksen.

Ordningen med elsertifikater, også kjent som grønne sertifikater, ble igangsatt 1. januar 2012. Ordningen er et samarbeid mellom Norge og Sverige og innebærer at kraftprodusenter som bygger ut fornybar kraftproduksjon får tildelt sertifikater. Disse kan så selges, og på denne måten kan produsenter av fornybar energi sikre seg ekstra inntekter ved siden av inntekten de får gjennom salg av strøm. Det er dermed snakk om en markedsbasert støtteordning.

Samtidig er det slik at alle kraftleverandører og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse er nødt til å kjøpe elsertifikater. I Sverige har imidlertid raffinerier vært fritatt fra å måtte kjøpe elsertifikater. Når norske raffinerier slipper dette fra neste år, vil Mongstad-raffineriet alene spare 70 millioner kroner fram mot 2020.

Raffineriet lever av marginene sine. De er allerede godt i gang med en større effektiviseringsprosess. Jeg er glad for at Stortinget har lyttet til raffineriets ønske om likere rammevilkår med sine svenske konkurrenter, sier KrFs ordfører i Lindås kommune, Astrid Aarhus Byrknes.