Åtte organisasjoner angriper Lien

Publisert

Stikk i strid med sunn fornuft.

Åtte miljøorganisasjoner angriper olje- og energiminister Tord Lien (Frp) for å ville dele ut leteområder i Barentshavet som går inn i det sårbare miljøet i iskantsonen.

I en felles høringsuttalelse ber organisasjonene om at Olje- og energidepartementet ikke lyser ut blokker i 23. konsesjonsrunde. Det er særlig i de nordlige områdene i den jomfruelige oljeprovinsen Barentshavet sørøst miljøbevegelsen vil holde unna oljevirksomhet.

Organisasjonen viser til at flere av områdene som er foreslått tildelt oljeindustrien, går innenfor det som Norsk Polarinstitutt har definert som iskanten. Teknologien er ikke god nok til å fjerne oljesøl fra is.

Om regjeringen stikk i strid med faglige anbefalinger og sunn fornuft bestemmer seg for å lyse ut områder til oljeboring i denne runden, må den holde seg langt unna de områdene som ligger nært iskanten, noe som også står eksplisitt i samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringen. Skal avtalen ha noen verdi må Venstre og KrF avvise Liens forslag, mener organisasjonene.

©NTB