4Ever young

Published

Ptil gir BP Norge avslag.

BP har i dag samtykke til bruk av Valhall QP som boliginnretning fram til 31. desember 2014. Selskapet har søkt Ptil om samtykke til videre bruk fram til 31. desember 2017.

Ptil mener det er usikkerheter knyttet til de analysene BP har anvendt som underlag for søknaden om levetidsforlengelse for Valhall QP. Ptil har derfor avslått BPs søknad om samtykke til videre bruk av Valhall QP som boliginnretning. Det melder Ptil på sine nettsider.