Saksøker BP etter milliardtap

Publisert

Mener BP har feilinformert.

Oljefondet har stevnet det britiske oljeselskapet BP for retten i Texas med krav om en giganterstatning etter tap på fondets BP-aksjer etter Deepwater Horizon-katastrofen i april 2010.

Oljefondet ønsker ikke å anslå størrelsen på kravet, men Dagbladet skriver at verdien av oljefondets BP-aksjer falt med 8,3 milliarder kroner i andre kvartal 2010, som følge av oljeutslippet i Mexico-gulfen.

Vi har sammen med andre store amerikanske og europeiske investorer sendt inn en stevning til retten i Texas. Vi mener BP har feilinformert om en del forhold knyttet til sikkerheten på sine dypvannsoperasjoner og sin evne til å sikre disse operasjonene, og har dermed forårsaket skader på miljøet og tap på mange millioner dollar for aksjonærene, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i oljefondet.

BP mener at søksmålet er grunnløst, skriver avisen.

Oljeutslippet i Mexicogolfen var på totalt 5 millioner fat, og oljen spredte seg over et område på over 3.200 kvadratkilometer. Det er det største oljeutslippet i USAs historie.

BP har kjempet en lang kamp i det amerikanske rettsapparatet for å begrense erstatningsutbetalingene. Selskapet har allerede betalt 42 milliarder dollar i omkostninger i forbindelse med oljeutslippet.