Kommunikasjon påvirker aksjekursen

Published

Case: Deepwater Horizon.

Dr. Deborah Pretty, Principal, Oxford Metrica deltar på årets Krisekonferanse.

Vi har sett på 1000 børsnoterte selskap som har opplevd kriser, forteller hun. Det er stor forskjell på hvordan kriser påvirker aksjekursen.

Vi har identifisert fellesnevnere for selskap der aksjekursen kommer svekket ut av en krise, og selskap der aksjekursen kommer styrket ut av en krise.

Dr. Deborah Pretty forteller at selskapets kommunikasjon spiller en viktig rolle.

Det er en tydelig sammenheng mellom hvordan børsnoterte selskap kommuniserer under og etter krisen, og hvordan aksjekursen påvirkes av krisen, forteller hun.

Vi har blant annet sett på Deepwater Horizon.

Fire selskap var tungt involvert i katastrofen:

 • BP
 • Transocean
 • Halliburton
 • Cameron International
 • Etter katastrofen var det BP og Transocean som fikk mest negativ påvirkning på aksjekursen, mens Halliburton og Cameron gikk best ut.

  Det var to klare vinnere og to klare tapere, og kommunikasjonsstrategien til de ulike selskapene spilte en tydelig rolle i denne sammenheng, forteller hun.

  Om Krisekonferansen

  Krisekonferansen 2014 arrangeres i regi av Krisenettverket som består av EY, Geelmuyden Kiese, Intrapoint og Steenstrup Stordrange.