6 fakta om oppsigelsene

Publisert

Oljearbeidsplassene i tall.

1.

En rapport fra IRIS (International Research Institute of Stavanger) fra mars i år anslår at det ved utgangen av 2014 var 330.000 «oljearbeidsplasser» i Norge, noe som utgjør 13 prosent av alle sysselsatte i Norge.

2.

Dette er et vesentlig høyere tall en de rundt 240.000, eller 8-9 prosent av den samlede sysselsettingen, som SSB og Olje- og energidepartementet opererer med.

3.

44 prosent av de 330.000 arbeidsplassene karakterisert som «indirekte arbeidsplasser» som omfatter en lang rekke av fastlandsnæringene.

4.

En femdel av oljearbeidsplassene er eksportrettet.

5.

Vestlandet har den største andelen av oljearbeidsplassene. Deretter følger Oslo/Akershus, bergensregionen og Haugalandet/Sunnhordland.

6.

36.357 jobber i oljebransjen ble varslet kuttet i perioden fra juni 2014 til juni 2015 ifølge Navs tall. I juni kom det inn 4.185 varsler om nedbemanning, 2.370 av dem i Rogaland.

Powered by Labrador CMS