Vi må behandle oljekrisen som en uønsket hendelse

Publisert

Oppturen etter oljekrisen kommer først i 2018, og fram til da skal 50.000 jobber bort, ifølge en ny rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Verdens olje- og gassindustri er inne i en periode med omfattende omstillinger. Klimamål, skifte til nye energiformer og reduserte råvarepriser krever nye løsninger. Slike utfordringer er ikke noe nytt. Også tidligere har man stått overfor store endringer og, med vekslende hell, forsøkt å møte disse.

Omstilinger i bransjen er ikke noe nytt. Vi har vært gjennom det mange ganger tidligere. Vi bør derfor se oss tilbake og lære av hva vi gjorde feil og hva vi gjorde riktig.

Under Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum sin ONS-sesjon vil sentrale næringslivsledere og forskere gi et innblikk i hvordan kriser og endringskrav er blitt møtt tidligere, og, ikke minst: Hvordan fortidens erfaringer har dannet grunnlag for nye løsninger.

Klikk her for å lese mer.